Megújuló energia használatával megvalósuló
épületenergetikai fejlesztések támogatása!

A pályázat célja

Az energiahatékonyság javítását a vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászáró-csere); nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése megújuló energiaforrás hasznosításával, illetve a világítási rendszerek korszerűsítése, csökkentve ezáltal a vállalkozások rezsiköltségeit.. Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 8-tól lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik, a keret kimerüléséig.

A kérelmek benyújtásának határideje
2019 március 15.-re változott.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen,
közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.

Tervezett keretösszeg

 • A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg GINOP (Bp, Pest megyén kívül) 91,53 milliárd Ft.
 • A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg VEKOP (Bp, Pest megyében) 11.76 milliárd Ft.

Támogatás mértéke és összege (VEKOP)

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, max. 50 millió Ft.
b) Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
c) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
d) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.
Szükséges önerő: 10%

A támogatás formája

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

 • A vissza nem térítendő támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).
 • A pénzügyi termék keretében nyújtott kölcsön kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül.
 • A kölcsön devizaneme HUF
 • Kamat:2%
 • Türelmi idő: 24 hónap
 • Futamidő:10 év
 • Előtörlesztés lehetséges
 • Kezelési költség, előtörlesztési díj nincs.

Támogatás mértéke és összege (GINOP)

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, max. 50 millió Ft.
b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.
Szükséges önerő: 50%

Projekt végrehajtási idő 12 hónap

A projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek megkezdése nem jelenti a projekt megkezdését. A műszaki előkészítési tevékenység a Felhívás megjelenését követő napon vagy 2016. január 1-től kezdhető meg.

Fenntartási idő

Projekt záró beszámoló benyújtását követő 3 év.

Biztosítékok köre

Kizárólag a kölcsönösszegre vonatkozóan:

 • ingatlanon alapított jelzálog (kötelezően)
 • ingó dolgon alapított jelzálog (gépen, berendezésen, járművön)
 • fizetési számla-követelésen alapított óvadék
 • gazdasági társaság és az EGT területén székhellyel rendelkező vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a tulajdonos készfizető kezessége
 • egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége

Támogatást igénylők köre
Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel;
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

 • Korlátolt felelősségű társaság
 • Részvénytársaság
 • Közkereseti társaság
 • Betéti társaság
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • Egyéni cég
 • Egyéni vállalkozók

Alapvető pályázati elvárások

 • 1 teljes lezárt üzleti év
 • A projekt teljes nettó elszámolható összköltsége nem haladja meg az utolsó lezárt üzleti év nettó éves árbevételét
 • Pozitív saját tőke
 • A törzstőke nem csökkent a jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá
 • Köztartozásmentes adózó
 • Árbevételének több mint 50%-a nem mezőgazdasági árbevételnek minősül.

Megvalósítandó tevékenységek

Csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani: A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:

a) A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész –
B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül. b) A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül. c) A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.
B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (legalább 50%):
 hőszigetelés (homlokzati, födém, piceszint fölötti, fűtött – fűtetlen terek közötti)  nyílászárók cseréje  az épületek nyári hővédelmének javítása  fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése  központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása  meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése  meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (legalább 10%)
 napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához

 hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre (földhő – víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyús rendszerek)  brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából  napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
A) Projekt-előkészítési tevékenységek (B, C tevékenységekhez kapcsolódó, kötelező műszaki előkészítési tevékenység): Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése (max.5%)
 műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,  épületenergetikai melléklet (a Felhívás 6. fejezet 7. pontja szerint), mely magában foglalja az Épületenergetikai Tanúsítványt is a fejlesztés előtti, köztes és a tervezett állapotra vonatkozóan,  statikai szakvélemény,  környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező).
Műszaki, szakmai, egyéb fontos elvárások
 Egy támogatási kérelem maximum 10 db külön álló épület és/vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat,  2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező épület;  A fejlesztés előtti állapotban – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évnél nem régebbi statikai szakvéleménnyel igazoltan – nem rendelkeznek állékonysági problémával;  A támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évben rendeltetésszerűen használatban álltak;  A belső megtérülési rátája (BMR) eléri a 2,00 %-ot, illetve nem haladja meg a 15,00%-ot;  Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás szolgáltatás célú fejlesztés valósulna meg;  A támogatott beruházással létrehozott vagyon bérbeadásához a 272/2014. (XI.5.) Korm.r. 1. sz. melléklet 278.7. pontja alapján az irányító hatóság előzetes jóváhagyásával lehetséges.

Ne menjen el a lehetőség mellett!

Ellenőrizze le most,
hogy megfelel-e a pályázati feltételeknek!