Megjelent a lakossági akkumulátor + napelem pályázati felhívás.

Amennyiben Ön megfelel a feltételeknek és szeretne elindulni a pályázaton, kérem jelezze MOST Rezsimentor tanácsadójánál vagy az info@rezsimentor.hu email címen, mert a pályázat beérkezési sorrendben lesz elbírálva, ezért azonnal hozzáfogunk az előkészítéséhez.

A beruházás megvalósítását követően lakott, a pályázó magánszemély:

 • (rész)tulajdonában vagy haszonélvezetében álló, vagy által lízingelt;
 • állandó lakóhelyéül szolgáló; és
 • állandó lakhatási céllal épült
 • családi házán;
 • használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóházán (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületén/épületrészén;
 • legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészen/lakásán végrehajtott beruházás kivitelezhető.
  Nincs régiónkénti elosztás, a támogatási kérelmek beküldésük idősorrendjében kerülnek elbírálásra. pályázhat azon nagykorú, cselekvőképes személy, aki
  o magyar adóazonosító jellel rendelkezik;
  o a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel (kivéve: települési szintű lakcím) rendelkezik; és
  o a beruházással érintett lakóingatlanban legalább résztulajdonnal vagy haszonélvezeti joggal rendelkezik,

Kizáró okok:

 • nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani, akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn,
 • amennyiben a lakóingatlan vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) székhelye, telephelye, fióktelepe;
 • amennyiben a lakóingatlan tulajdonosai között vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) is van.

Elszámolható költségek:

I. előkészítés, pályázati adminisztráció, tervezés, engedélyezés költsége maximum a teljes projekt költségének 20%-a

 • áramszolgáltatói ügyintézés;
 • villamostervek, csatlakozási tervek (CST) elkészítése;
 • mérési tervek elkészítése;
 • IT kommunikáció kialakítása a szabályzóközponttal, CEP szerinti új szereplőkkel
 • mérőhely szabványosítása;
 • pályázati adminisztráció.

II. eszköz- és anyagköltség: maximum a projekt teljes költségének 70%-a

 • napelem – inverter – tároló;
 • segédanyagok;
 • szerelési eszközök;
 • tűzvédelem;
 • tartók, védelmek;
 • informatikai segédeszközök;
 • projekttábla.

III. munkadíj: maximum a teljes projekt költségének 30%-a

 • telepítés. Az előregisztrációs kérelem benyújtásának kezdő dátuma: 2024. január 15.,
  Sikeres előregisztrációt követően folyamatosan a keret kimerüléséig. Igényelhető támogatás maximális összege: 5.000.000 Ft
  Támogatás intenzitása és mértéke: Az elszámolható költségek maximum 66%-a, a megítélhető támogatás maximum 5 000 000 Ft.
  HMKE telepítése minimum 4, maximum 5 kW teljesítményű inverterrel, minimum 7,5, maximum 10 kWh kapacitású tárolóval.
  A napelem panelek teljesítménye az inverter teljesítményének maximum 120%-a lehet.

Egyéb feltételek:

 • kizárólag új beruházás támogatható, meglévő rendszer bővítése és/vagy átalakítása és/vagy cseréje nem támogatható;
 • a sikeres előregisztrációt követően a beruházást a pályázó saját felelősségére kezdheti meg. Az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható;
 • saját kivitelezés nem támogatható.

          A teljes pályázati anyag

Egy Rövid videó