Felhívás célja

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában.​

Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma  minimum 1 fő 
c) amelyek gazdasági társaságok fióktelepei.

Finanszírozással kapcsolatos információk

• az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft.
• a vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

Támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

• benyújtási határideje: 2019. július 30. 12:00 órától 2019. szeptember 10. 12:00 óráig
• online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül